Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice

Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice (Understanding and modelling time-space patterns of psychology-related inequalities and polarization)

  • Codul proiectului: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084
  • Proiect finanţat prin PN III – Program 4 – Cercetare fundamentală și de frontieră – Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră
  • Director proiect: Prof. univ. dr. Daniel David
  • Coordonator partener (P1-Geografie): univ. dr. Benedek József
  • Perioada de implementare: 1 noiembrie 2018–31 octombrie 2022
  • Website: http://ropsy.granturi.ubbcluj.ro/

Proiectul își propune analiza structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice de pe teritoriul României. Prin caracterul său interdisciplinar urmărește cercetarea caracteristicilor psihologice, a disparităților socio-economice, precum și modelarea proceselor psihologice, sociale și economice. Unul dintre rezultatele majore ale proiectului vizează formularea recomandărilor pentru viitoarele politici publice în domeniul inegalităților spațiale.