Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului a semnat un acord de parteneriat cu CCDD din cadrul UBB

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a semnat, prin coordonatorul său Borbély László , un acord de parteneriat cu Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Ca parteneri, vom colabora pentru a găsi soluții de susținere a eforturilor României pentru implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

Pentru că datele și indicatorii sunt elemente esențiale în fundamentarea deciziilor și a politicilor publice din România, Centrul de Cercetare a dezvoltat un instrument de calcul al Indicelui de Dezvoltare Durabilă (SDG index), precum și a indicilor specifici fiecărui obiectiv de dezvoltare durabilă. De remarcat este că evaluarea vizează fiecare comună, oraș și municipiu din România pentru a analiza modul în care se poziționează în raport cu ODD-urile din SNDDR 2030.

Astfel, vom avea dashboard-uri aferente fiecărui obiectiv de dezvoltare durabilă, precum și un dashboard general pentru Indicele de Dezvoltare Durabilă (SDG index) pentru comunitățile din România.
#parteneripentrudezvoltaredurabila #dezvoltaredurabila #romania #Agenda2030