Implementarea unei rețele de măsurare a Insulei de Căldură Urbană în Cluj-Napoca

Implementarea unei rețele de măsurare a Insulei de Căldură Urbană în Cluj-Napoca (Implementation of an Urban Heat Island measurement network in Cluj-Napoca)

  • Proiect finanţat prin Programul de susținere a cercetării-competitivității-excelenței
  • Director proiect: Conf. univ. dr. Holobâcă Iulian-Horia
  • Perioada de implementare: 1 decembrie 2018–31 decembrie 2019

În cadrul proiectului au fost achiziționate 40 de senzori cu scopul de a monitoriza și cartografia intensitatea insulei de căldură urbană din municipiul Cluj-Napoca. Rețeaua de măsurare asigură o evaluare cantitativă a intensității insulei de căldură urbană și identificarea „punctelor fierbinți” urbane.