The measurement of the SDG (Sustainable Development Goals) index in Romania (forthcoming)

2020: The measurement of the SDG (Sustainable Development Goals) index in Romania(forthcoming), autori: József Benedek, Kinga Temerdek-Ivan, Ibolya Török, Arnold Temerdek, Iulian Holobâcă

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Proiect PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084. Pentru mai multe detalii accesați următorul link: SDG Index