Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona municipiului Cluj-Napoca

Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona municipiului Cluj-Napoca

  • Tip proiect: consultanță
  • Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József
  • Perioada de implementare: 1 noiembrie 2018–1 octombrie 2019
  • Beneficiar: Consiliul Județean Cluj

În cadrul studiului s-a urmărit realizarea unor analize și propuneri de soluționare a problemelor teritoriului și a localităților în domeniul dotărilor publice de învățământ la nivelul municipiului Cluj-Napoca și a comunelor Apahida, Chinteni, Baciu, Florești, Gilău, Feleacu. Astfel a asigurat fundamentarea unor decizii în avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism la nivelul acestor zone.