Könyvek

BENEDEK József, Nevelős Gábor SJ

Jezsuita Kiadó, Budapest, 2022

Átfogó ökológia: szempontok a fenntartható fejlődés és teremtésvédelem integratív szemléletéhez. In: Átfogó ökológia : Párbeszéd hit és tudomány között a Laudato si’ enciklika jegyében

E-BOOK INTEGRAL

BENEDEK József.

Presa Universitară Clujeană, 2019

Studiu de fundamentare privind definirea zonelor periurbane din Județul Cluj în scopul realizării planului de amenajare a acestora

„Studiul de fundamentare privind definirea zonelor periurbane din județul Cluj în scopul realizării planului de amenajare a acestora” a fost întocmit în funcție de: 1. necesitățile formulate de Consiliul Județean în Caietul de Sarcini; 2. conținutul Contractului încheiat între Beneficiar și Proiectant; și, nu în ultimul rând, în funcție de standardele profesionale în materie din literatura și practica geografică.[…]

E-BOOK INTEGRAL

BENEDEK József.

Presa Universitară Clujeană, 2017

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Carei pentru perioada 2014‐2020

Inițiativa elaborării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Carei aparține administrației publice locale și vine în contextul în care, la nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea urbană durabilă integrată a devenit o prioritate asumată politic.

E-BOOK INTEGRAL

HOLOBÂCĂ Iulian-Horia

Presa Universitară Clujeană, 2018

Les Risques Naturels dans le Contexte du Changement Climatique

Résumés étendus 14 mars – 17 mars 2018 Faculté de Géographie

E-BOOK INTEGRAL

BENEDEK József.

Iskola Alapítvány Kiadó, Presa Universitară Clujeană, 2020

Erdély. Tér, Gazdaság és Társadalom

BENEDEK József – MAN Titus‐Cristian 

Presa Universitară Clujeană, 2016

Analiza geografică a structurilor și proceselor teritoriale din perspectiva planificării spațiale. Județul Mureș

E-BOOK INTEGRAL

BENEDEK József – 

Editura Egyetemi Műhely, 2015

A társadalom térbelisége és térszervezése – A romániai regionális egyenlőtlenségek társadalomföldrajzi vizsgálata

E-BOOK INTEGRAL

Benedek József – Török Ibolya – Máthé Csongor

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2013

Dimensiunea regională a societăţii, diversitatea etnoculturală şi organizarea administrativ-teritorială în România

E-BOOK INTEGRAL