Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques – Les risques naturels dans le contexte du changement climatique

Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques – Les risques naturels dans le contexte du changement climatique

  • Proiect finanţat prin AUF
  • Director proiect: Conf. univ. dr. Holobâcă Iulian-Horia
  • Perioada de implementare: 30 ianuarie 2018–31 mai 2018

Proiectul a urmărit organizarea în perioada 14-17 martie 2018 la Cluj-Napoca a colocviului internațional “Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice/Les risques naturels dans le contexte du changement climatique” în colaborare cu Asociația Internațională de Climatologie. Obiectivul colocviului a fost acela de a permite participanților din cinci țări (Brazilia, Bulgaria, Franța, Italia, Liban, România și Slovacia) să își prezinte rezultatele cercetării privind evaluarea și atenuarea riscurilor naturale în contextul unui climat care experimentează fenomene extreme.