Despre noi

Activităţile Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă sunt corelate cu interesele economice, sociale şi de mediu şi cu priorităţile stabilite prin strategiile de dezvoltare durabilă la nivel naţional şi european şi cu Agenda 21:

 • elaborarea de studii şi analize privind tendinţele teritoriale, perspectivele şi impactul politicilor sectoriale
 • dezvoltarea de metode şi instrumente pentru măsurarea, monitorizarea şi evaluarea dezvoltării sustenabile
 • elaborarea de studii de fundamentare şi impact pentru construcţia de autostrăzi
 • elaborarea de studii de trafic
 • elaborarea de instrumente pentru planificare spaţială
 • analize cost-beneficiu
 • participare activă în grupuri de lucruri pentru dezvoltare durabilă
 • elaborarea de modele de dezvoltare ţinând cont de specificul teritorial
 • elaborarea de indicatori teritoriali comparabili şi de instrumente analitice
 • promovarea, stimularea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între centrul de cercetare mediul de afaceri şi autorităţile publice
 • aplicarea pe diferite programe de finanţare cu proiecte care răspund cerinţelor privind dezvoltarea durabilă
 • oferirea de inputuri pe documentele strategice precum şi contribuţii la elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă la nivel local prin Agenda 21
 • elaborarea unor programe interdisciplinare de master