Misiune

Misiunea Centrului:

Misiunea Centrului pentru dezvoltare durabilă este de a antrena resursele din mediul universitar, instituţional şi privat, în vederea intensificării eforturilor de cercetare, precum şi a dezvoltării expertizei şi educaţiei în domeniul dezvoltării durabile.

Centrul pentru dezvoltare durabilă sprijină dezvoltarea durabilă prin cercetare aplicată integrată, educaţie inovativă şi experimentală, acţionând în raza de acţiune a comunităţilor, şi prin parteneriate benefice cu o varietate de actori.

Centrul de cercetare pentru dezvoltare durabilă explorează conceptele de dezvoltare durabilă, responsabilitate socială corporatistă şi dezvoltarea întreprinderilor (social). Urmăreşte să ofere consultanţă şi sprijin pentru indivizi, comunităţi, afaceri şi alte organizaţii pentru a crea o cultură mai sustenabilă care încurajează evoluţia şi adoptarea la scară largă a ideilor-gândirii şi practicilor competitive din punct de vedere economic, sănătoase din punct de vedere ecologic şi responsabile social.

Valorile Centrului:

Centrul de cercetare urmăreşte, prin activităţile sale, să furnizeze importante beneficii economice, sociale şi de mediu pentru comunităţile din regiune prin:

  1. Parteneriat
  2. Implicare
  3. Multi- şi inter-disciplinaritate
  4. Inovare
  5. Excelenţă