Obiective

Obiective

Prin dezvoltarea de parteneriate academice şi cu mediul de afaceri, centrul urmăreşte să atingă următoarele obiective strategice:

 • Să demonstreze, prin proiecte de cercetare şi aplicative-practice, că protejarea mediului înconjurător sprijină eficienţa în mediul de afaceri şi organizaţională, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.
 • Să acorde consultanţă şi sprijin indivizilor, comunităţilor, întreprinderilor şi altor organizaţii pentru crearea unei culturi a sustenabilităţii care încurajează evoluţia şi adoptarea pe scară largă a gândirii şi practicilor competitive din punct de vedere economic, sănătoase din punct de vedere a mediului înconjurător şi responsabilităţii sociale.
 • Să lucreze împreună cu alţi beneficiari pentru a se asigura că regiunea va ajunge recunoscută pe plan naţional şi internaţional pentru cunoaşterea şi aplicarea dezvoltării sustenabile.
 • Să conducă şi să dezvolte cercetarea în domeniul dezvoltării durabile şi a managementului integrat al resurselor.
 • Să furnizeze stagii de practică-internship în cercetări aplicative pentru studenţi din cadrul universităţilor din regiune, şi să ofere oportunităţi pentru tineri specialişti să îşi folosească şi să îşi sporească abilităţile în cadrul unor echipe interdisciplinare.
 • Să stabilească perteneriate în domeniul cercetării aplicative care să permită schimburi de experienţă în domeniul educaţiei precum şi oportunităţi de cercetare pentru studenţii şi facultăţile din regiune.
 • Să dezvolte şi să furnizeze materiale educaţionale şi cursuri în domeniul dezvoltării durabile.
 • Să organizeze regulat evenimente care să ofere oportunităţi pentru schimbul de informaţii cu comunităţile.
 • Să dezvolte şi să menţină perteneriate care să sprijine practici de dezvoltare sustenabilă.
 • Să coopereze cu instituţiile academice, instituţiile publice şi mediul de afaceri pentru a crea instrumente pentru monitorizarea şi măsurarea dezvoltării durabile.
 • Centrul sprijină dezvoltarea cercetării la nivel local, regional, naţional şi internaţional pe subiecte legate de sustenabilitate.