Naționale

Servicii de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu

Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Sibiu, (2022–2024), Beneficiar: Consiliul Județean Sibiu, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József.

Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptare în județul Sibiu

Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptare în județul Sibiu, (2021–2022), Coordonator proiect: Consiliul Judetean Sibiu, Coordonator partener: Prof. univ. dr. Croitoru Adina-Eliza.

Analiza și modelarea creșterii urbane bazate pe observații terestre în marile zone urbane

Analiza și modelarea creșterii urbane bazate pe observații terestre în marile zone urbane, PN-III-P4-ID-PCE-2020-0920, (2021–2023), finanțat de UEFISCDI, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József.

Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice

Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice, PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084, (noiembrie 2018–octombrie 2022), finanțat de UEFISCDI, Director proiect: Prof. univ. dr. Daniel David, Coordonator partener (P1): Prof. univ. dr. Benedek József.

Studiul de fundamentare privind definirea zonelor periurbane din județul Cluj în scopul realizării planului de amenajare a acestora

Studiul de fundamentare privind definirea zonelor periurbane din județul Cluj în scopul realizării planului de amenajare a acestora, (octombrie 2018–aprilie 2019), Beneficiar: Consiliul Județean Cluj, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József.

Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona municipiului Cluj-Napoca

Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona municipiului Cluj-Napoca, (noiembrie 2018–octombrie 2019), Beneficiar: Consiliul Județean Cluj, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József.

Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj

Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj, (2019–2021), Beneficiar: Consiliul Județean Cluj, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Carei

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Carei, (februarie 2014–februarie 2015), Beneficiar: Primăria Carei, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József.

Impactul schimbărilor climatice asupra ghețarilor și riscurile asociate în Caucazul georgian

Impactul schimbărilor climatice asupra ghețarilor și riscurile asociate în Caucazul georgian, (martie 2019–decembrie 2020),  Proiect finanţat prin PN III – P3, Director proiect: Conf. univ. dr. Holobâcă Iulian-Horia.

Implementarea unei rețele de măsurare a Insulei de Căldură Urbană în Cluj-Napoca

Implementarea unei rețele de măsurare a Insulei de Căldură Urbană în Cluj-Napoca, (decembrie 2018–decembrie 2019), Finanţat prin Programul de susținere a cercetării-competitivității-excelenței, Director proiect: Conf. univ. dr. Holobâcă Iulian-Horia.

Dezvoltarea unei metodologii de estimare a Indicelui Dezvoltării Umane Locale în perioada intercensitară

Dezvoltarea unei metodologii de estimare a Indicelui Dezvoltării Umane Locale în perioada intercensitară, (aprilie–mai 2019), STAR-UBB Advanced Fellowship, Director proiect: Mare Codruţa.

Changes in surface solar radiation in observations and in CMIP5/EURO-CORDEX models in Europa

Changes in surface solar radiation in observations and in CMIP5/EURO-CORDEX models in Europa, (2015–2016), proiect institutional, Universitatea Babeș-Bolyai, cod proiect GTC-31779/2016, Director proiect: Bartók Blanka.

New gridded database of clear-sky solar radiation derived from ground-based observations over Europe

New gridded database of clear-sky solar radiation derived from ground-based observations over Europe, (2015–2016), proiect institutional, Universitatea Babeș-Bolyai, cod proiect GSCE-32593/2016, Director proiect: Bartók Blanka.

Centralizare sau periferializare: elaborarea unei metodologii pentru determinarea dimensiunii socioeconomice a vulnerabilităţii. Studiu de caz: Valea Nirajului

Centralizare sau periferializare: elaborarea unei metodologii pentru determinarea dimensiunii socioeconomice a vulnerabilităţii. Studiu de caz: Valea Nirajului, (octombrie 2014–septembrie 2015), Proiect finanţat prin POSDRU/159/1.5/S/132400, Director proiect: Török Ibolya.

Strategia de dezvoltare a județului Cluj

Strategia de dezvoltare a județului Cluj, (2011–2012), Beneficiar: Consiliul Județean Cluj, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József.